راه اندازی کانال تلگرامی دفتر مدلسازی اقتصاد ایران

کانال تلگرامی دفتر مدلسازی اقتصاد ایران به منظور اطلاع رسانی و همچنین افزایش سطح دانش مدلسازی در بین کاربران بویژه دانشجویان دانشگاه های کشور ایجاد شده است. آدرس کانال به شرح زیر است: isuhttps://telegram.me/ecomod