کارکنان

 

 

  نام کارمند سمت ایمیل شماره همراه
  آقای سید فاضل موسوی کارشناس آموزشی و تحصيلات تکميلي دانشکده Ssfm2000@gmail.com ۰۹۱۲۴۴۸۰۰۸۷
آقای عبدالله رستمي کارشناس پژوهشی دانشکده ab.rostami@isu.ac.ir ۰۹۳۵۶۰۷۷۳۵۸

 

شماره تماس 88081404 و 9-88094001

داخلي 483 و 484