معرفی دانشکده

معرفی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد و ساختار علمی- اجرایی آن

دانشگاه امام صادق علیه السلام براساس بیانیه رسالت دانشگاه، در بدو تأسیس خود به راه اندازی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد اقدام کرده است. این دانشکده همواره یکی از دانشکده‌های نوآور و فعال در عرصه مطالعات تلفیقی و اقتصاد اسلامی در عرصه علمی کشور بوده است. این دانشکده از بدو تأسیس همواره مرهون تلاش‌ها و مساعدت‌های علمی اساتید مبرز و بنام حوزه اقتصاد بوده است، کسانی که نام ایشان همواره بر تارک بلندای علمی این دانشکده می‌درخشد.