گزارش عملکرد سال 89-88

 

بســـــــــــــم الله الرحمن الرحیم

 

گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در سال تحصيلي 89-1388

1- دانشجویان قبول‏ شده در دوره دکتری سال 1389:

1- آقای حمیدرضا مقصودی (اقتصاد امام صادق ع ، شیراز)، 2- آقای علی سعیدی (اقتصاد امام صادق ع)، 3- آقای مَهدی موحدی (اقتصاد امام صادق ع)، 4- آقای محمدجواد رضائی (اقتصاد امام صادق ع)، 5- آقای مهدی محمدی (اقتصاد امام صادق ع)، 6- آقای عبدالمحمد کاشیان (اقتصاد امام صادق ع)، 7- آقای حسَین میسمی (اقتصاد امام صادق ع )، اقتصاد فردوسی مشهد، اقتصاد همدان)، 8- آقای سیدمحمدرضا حسینی (حقوق امام صادق ع، حقوق آزاد تهران)، 9- آقای مسلم بمانپور (اقتصاد تهران و شیراز)، 10- آقای سیدمهدی حسینی ‏دولت‏ آبادی (اقتصاد تهران و علامه طباطبائی)، 11- آقای مرتضی مرتضوی کاخکی (اقتصاد فردوسی مشهد)، 12- آقای وهاب قلیچ (اقتصاد مالی علامه طباطبائی)،  13- آقای مصطفی رشیدی (مدیریت علامه طباطبائی)، 14- آقای روح الله ابوجعفری (سیاستگزاری دانشگاه تربیت مدرس)

 

2-  پایان‏نامه‏ های دفاع شده نیمه اول سال 1389:

 

الف) کارشناسی‏ ارشد

1- آقای طه رمضانی با موضوع: رویکردی انتقادی بر اقتصاد خرد رایج و ارائه الگوی سازگار با مبانی اسلامی

2- آقای وهاب قلیچ با موضوع: تحليل اثرات تعديل اندازه دولت بر شاخص هاي توزيع درآمد در ايران با تاکيد بر نظريه دولت در نظام اقتصادي اسلام

3- آقای مجتبی طاهری با موضوع: نقد بازار آزاد از ديدگاه نظريه اخلاق

4- آقای عبدالمحمد کاشیان با موضوع: آزمون بسندگي زکات و خمس در تأمين حداقل معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران

5- آقای مسلم بمانپور با موضوع: تحليل اثرات بازتوزيع درآمدهاي حاصل از اصلاح قيمت انرژي بر اشتغال در اقتصاد ايران

6- آقای مصطفی رشیدی با موضوع: تبيين ماهيت اقتصادي نظريه حکمراني خوب و بررسي دلالت هاي ساختاري و نهادي آن در اقتصاد

7- آقای حمیدرضا مقصودی با موضوع: تأثیر سرمايه اجتماعي بر توسعه انساني

8- آقای محمدجواد رضائی با موضوع: نقد مکتب انتخاب عمومي از منظر نظريه اقتصاد اسلامي

9- آقای مَهدی موحدی با موضوع: نظريه طراحي سازوکار و نقش آن دربازار کالاهاي اعتباري با تاکيد بر ديدگاه اسلامي

10- آقای علی سعیدی با موضوع: رهيافتي اسلامي به نقش رفتارهاي مصرفي خانوارها در ايجاد و تداوم بحران هاي اقتصادي

11- آقای حسین میسمی با موضوع: ارائه رويكرد تلفيقي در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامي

12- آقای مَهدی حسن‏ نیا با موضوع: تحليل فقهي – اقتصادي عملکرد بانک هاي ايران در اجراي عقد مضاربه

13- آقای سیدمَهدی حسینی‏ دولت آبادی با موضوع: اثرات بخشی سیاست پولی در ایران " رویکرد خودرگرسیون برداری ساختاری "

14- آقای محمد میرزاده با موضوع: اثرات کاهش تعرفه‏ها بر توزیع درآمد خانواده‏های شهری روستائی با استفاده از الگوی تعادل عمومی

15- آقای علی‏ اکبر ناسخیان با موضوع: تحلیل تحول ساختار اقتصادی بازار پس از انقلاب صنعتی

 

ب) دکتری

آقای احمد عاملی با موضوع: تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش‏های اصلی اقتصاد ایران با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی و برنامه‏ریزی خطی فازی. استاد راهنما: آقای دکتر مهدی صادقی‏ شاهدانی

 

3-  حمایت :

 

داخل دانشگاه :

الف) حمایت از پایان ‏نامه‏ های اقتصاد اسلامی توسط معاونت پژوهشی دانشکده

1- آقای حسین میسمی با موضوع: ارائه رويكرد تلفيقي در توسعه نظام آموزش اقتصاد اسلامي

2- آقای سیدمَهدی پاک‏ذات با موضوع: تفکیک ثابت و متغیر در احکام معاملات (مطالعه موردی: قرارداد آتی‏ها و اختیار معامله در بازار سرمایه)

3- آقای محمدرضا اسماعيلي با موضوع: تحليل رهيافت هاي موجود در نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي و پيشنهاد رهيافت مناسب

4-  آقای حميد خواجه احمدي با موضوع: ابعاد فقهي و اقتصادي نظريه تحديد مالکيت زمين (باتاکيد بر وضعيت بخش زمين و مسکن در اقتصاد ايران)

5- آقای علي سعيدي با موضوع: رهيافتي اسلامي به نقش رفتارهاي مصرفي خانوارها در ايجاد تداوم بحران هاي اسلامي

6- آقای عبدالحسين جلالي با موضوع: علل و آثار گسترش مطالبات معوق در نظام بانکداري بودن رباي ايران و ارائه راهکارهاي اصلاح آن

7- آقای مهدي موحدي با موضوع: نظريه طراحي سازوکار و نقش آن در بازار کالاهاي اعتباري با تأکيد بر ديدگاه اسلامي

8-  آقای سجاد سيفلو با موضوع: تحليل مقايسه اي تجهيز منابع مالي از طريق وکالتي و مشارکتي در نظام بانکداري بدون ربا و ارائه الگوي جديد براي بانکداري ايران

9-  آقای محمدمهدي نجفي‏ علمي با موضوع: تحليل مباني اسلامي الگوي توليد مشارکتي و اثر آن در حل رکود تورمي اقتصاد ايران

10- آقای سيد ياسر حکيمي با موضوع: امکان سنجي ايجاد نهاد تحقيق و توسعه (R&D) در اقتصاد اسلامي به منظور گسترش مرزهاي دانش

11-  آقای عبدالمحمد کاشيان با موضوع: آزمون بسندگي زکات و خمس در تامين حداقل معيشت خانوارهاي نيازمند در اقتصاد ايران

12- آقای محمدجواد رضائي با موضوع: نقد مکتب انتخاب عمومي از منظر نظريه اقتصاد اسلامي

13-  آقای طه رمضاني با موضوع: نقدي بر تعريف رفتار عقلايي در اقتصاد خرد رايج و باز تعريف آن از منظر اقتصاد اسلامي

14- آقای عمار خسروجردي با موضوع: مفهوم اتراف در قرآن و حديث و تحلبيل پيامدهاي اقتصادي آن در جامعه ايران پس از دهه 1340

15- آقای مهدی قائمی اصل با موضوع: شاخص توسعه انسانی

16- آقای امير ملکینژاد با موضوع: محاسبه نرخ تنزيل بين نسلی در پروژههای بخش عمومی ايران با تکيه بر آموزههای اسلامی

17- آقای سيد محمدرضا رضیبهابادی با موضوع: نظريههای اقتصادی سياسی آيتالله شاهآبادی

18- آقای احمد کارگرمطلق با موضوع: امکان سنجی ارائه روشهای بانکداری اصلاحی در جهت توسعه صادرات غير نفتی کشور

19- آقای مجتبی طاهری با موضوع: نقد بازار از ديدگاه نظري اخلاق

 

ب) حمایت از مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی . توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

 

ف

نام و نام خانوادگی

صاحب مقاله

نام مقاله

نوع مجله ، نام و شماره آن

1

مهدی رعایائی

بررسی و آسیب‏ شناسی هدفمندسازی پرداخت یارانه‏ ها

فصلنامه علمی‏ پژوهشی اقتصاداسلامی . ش 35

2

وهاب قلیچ

نقش حاکمیتی دولت اسلامی

فصلنامه علمی ‏پژوهشی اقتصاداسلامی . ش 35

3

وهاب قلیچ

مبانی و الزامات مدل سه‏بخشی

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش 18

4

حسین میسمی

آموزش اقتصاد خرد از دیدگاه اسلامی

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش 18

5

حسین میسمی

تحلیل نقش مؤلفه های توسعه انسانی

فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی

6

حسین میسمی

درس‏هائی برای سند چشم ‏انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس . ش22

7

حسین میسمی

An Empirical ….

مجله علمی پژوهشی اقتصاد اجتماعی . انگلیسی . ش 37

8

مهدی قائمی اصل

درس‏هائی برای سند چشم انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس .ش 22

9

احسان آقاجانی

درس‏هائی برای سند چشم انداز

نشریه علمی ترویجی راهبرد یاس .ش 22

 

5-  طرح‏های پژوهشی ::

در دست انجام:

1- مدل‏سازی و حل مسأله در اقتصاد با استفاده از نرم‏ افزارهای محاسباتی. مدیر طرح: آقای دکتر داوود منظور

2- ترجمه کتاب فلسفه اقتصاد. مدیر طرح : آقای سیدحسین رضوی پور

3- تدوين نظام جامع  طبقه بندي موضوعات و مديريت دانش در ادبيات اقتصاد اسلامي. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

4- جمع‏آوری و تدوین آثار مرحوم آقای دکتر مشکوه. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

5- تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد خرد. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

6- ترجمه مجموعه مقالات دین و اقتصاد. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

7- تألیف کتاب مدل داده و ستانده. مدیر طرح: آقای دکتر کامران ندری

8- نظريه عدالت اقتصادي در قرآن مجيد. مدیر طرح: آقای سیداحسان خاندوزی

9- تدوینِ ویرایش اولِ دانش‌نامه اقتصاد اسلامی. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

 10- ارزيابي نظريه عدالت رونالد دورکين (برابري در منابع) ودلالت‏هاي آن از منظر مستندات اسلامي. مدیر طرح: آقای مرتضی مرتضوی کاخکی

11- بررسی و معرفی ظرفیت ‏های پژوهش در اقتصاد و حقوق. مدیر طرح: آقاي محمدجواد شريف زاده

12- شناخت وضعيت موجود اقتصاد اسلامي در ايران و خارج از کشور. مدیر طرح: آقای دکتر محمدمهدی عسکری

13- تعيين الگوي بهينه بازتوزيع درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در جهت تامين حداکثر اشتغال صنعتي. مدیر طرح: آقای دکتر محمدهادی زاهدی ‏وفا (همکاری مشترک با وزارت صنایع)

14- ترجمه کتاب اقتصاد بازارهاي مالي. مدیر طرح: آقای دکتر مهدی صادقی ‏شاهدانی

15- ترجمه کتاب اقتصاد رسانه، نظريه و کاربردها. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

16- تدوين سرفصل هاي گروه‌هاي درسي تخصصي مقطع کارشناسي ارشد. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

17- دوره آموزشي پژوهشي مدلسازي اقتصاد ايران و تجهيز کارگاه. مدیر طرح: آقای ایمان حقیقی

18- ترجمه کتاب بازارهای بین المللی انرژی. مدیر طرح: آقای دکتر داوود منظور

19- ترجمه مجموعه مقالات عدالت اقتصادی. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی (همکاری مشترک با مرکز پژوهش‏های مجلس)

20-  تأليف کتاب کليات فقه و اصول متناسب با رشته معارف اسلامي و اقتصاد .مدير طرح: آقاي دکتر زاهدي‌وفا

21-تأليف کتاب فقه‌الاقتصاد(1). مدير طرح: آقاي دکتر زاهدي‌وفا

22- تحليل رابطه عدالت اقتصادي با حقوق مالکيت در تاريخ انديشه اقتصادي  مدير طرح آقاي محمد جواد نوراحمدي

23- ترجمه کتاب اقتصاد انرژي، مدير طرح علي طاهري فرد

24- تأليف کتاب لغة الأعلام الاقتصادية. مدير طرح دکتر لاجوردي

25- تأليف کتاب متون اقتصادي به زبان عربي مدير طرح دکتر لاجوردي

26- مدير طرح

 

پایان یافته:

1- - دوره آموزشي برنامه ريزي اقتصادي. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

2- ترجمه کتاب ابزارهاي مواجهه با کسري بودجه در اقتصاد اسلامي. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

3- مدل تعادل عمومي محاسبه پذير براي ايران. مدیر طرح: آقای دکتر اصغر شاهمرادی

4- ترجمه کتاب مهندسي مالي اسلامي. مدیر طرح: آقايان مسلم بمان پور و سجاد سيفلو

5- ترجمه کتاب چالش‌هاي پيش‌روي بانکداري اسلامي. مدیر طرح: آقايان حسين ميسمي و مسلم بمان‌پور

6- ترجمه کتاب مديريت ريسک ساختارهاي مالي صکوک. مدیر طرح: آقايان علي سعيدي و مصطفي زه‌تابيان

7- ربا، بهره بانکي و حکمت تحريم آن در اسلام. مدیر طرح: آقايان مسلم بمان پور و حسين ميسمي

8- ترجمه کتاب حاکميت شرکتي در موسسات مالي اسلامي. مدیر طرح: آقای حسین میسمی

9- ترجمه کتاب تأمين مخارج دولت از ديدگاه اسلام. مدیر طرح: آقايان عبدالحسين جلالي و مسلم بمان پور

10- بانکداري بدون ربا، چالش‌ها و راه‌کارها. مدیر طرح: آقای سیدیحیی علوی رضوی

11- تدوين درسنامه الکترونيکي اقتصاد ماليه بين الملل. مدیر طرح: آقای دکتر عادل پیغامی

12- ترجمه کتاب آشنايي با اقتصاد رسانه. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

13- سرمايه انساني، فقر، نابرابري درآمدي در اسلام و کشورهاي اسلامي. مدیر طرح: آقای حسین میسمی

14- ترجمه کتاب آيا بازار اخلاقي است؟ مدیر طرح: آقای علی سعیدی61

15- تدوين برنامه راهبردي و عملياتي دانشکده. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

16- تحليل تطبيقي نظريات اقتصادي مذهبي صاحب‌نظران مسلمان و مسيحي در دوران معاصر. مدیر طرح: آقای محمدمهدی نوراحمدی

17- تدوين بسته سياستي توسعه اقتصادي زنجان. مدیر طرح: آقای دکتر حجت‏الله عبدالملکی

18- بحران مالی سال2008، پیامدهاو راه‏کارها. مدیر طرح: آقای محمد نعمتی

 

6- تأسیس

 

الف) دفتر مدلسازی اقتصاد ايران

مدل‌سازي اقتصادي يکي از مفاهيمي است که هم از جهت تئوريک و هم از جهت کاربردي حائز اهميت بسیار است. تصميم‌گيري در مورد کيفيت اجراي سياست‌هاي اقتصادي ، عمدتاً بر اساس نتايج حاصل از مدل‏سازي‌ها صورت مي‏گيرد. امروزه مدل‏سازي اقتصادي با سرعت زيادي در حال رشد است و پيوسته مدل‌هاي جديدتر ، پيچيده‌تر و اغلب کاربردي‌تري ارائه مي‌گردند تا بهتر و دقيق‌تر بتوان آثار اجراي سياست‌هاي اقتصادي را در سطح خرد و کلان تبيين و پيش‌بيني کرد. در حال حاضر نياز به مدل‌سازي در کشور ما نيز بطور جدي احساس مي‌شود. هنوز در داخل کشور ، هیچ نهادي بطور رسمي متولي اين امر نيست و هر يک از مراکز پژهشي ، فراخور فروض و اهداف خود به بررسي و ارائه مدل‌هايي ناظر به بخشي خاص و به طور مقطعي مي‌پردازند. از اين رو ايجاد مرکزي براي طراحي مدل‌هايي متناسب با شرايط اقتصاد ايران، جمع‌بندي آمار و اطلاعات منتشره از سوي نهادهاي مختلف و رصد پيشرفت‌هاي روزافزون مدل‏سازي اقتصادي در سطح بين‌الملل، ضروري به نظر مي‌رسد.

آن‏چه در مورد اين مرکز مسلم به نظر مي‌رسد آن است که چنين مرکزي مي‌بايد در فضاي دانشگاهي شکل بگيرد تا اولاً حتي‌المقدور اعتبار علمي آن حفظ شود، ثانیاً حضور استادان و کارشناسان مُجَرّب در آن آسان باشد و ثالثاً امکان تربيت دانشجويان علاقه‌مند به مدل‌سازي اقتصادي فراهم شود. اهداف و ضرورت‌هاي تشکيل اين دفتر را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:

الف: آموزش دانشجويان علاقه‌مند به مدل‌سازي اقتصادي

ب: تهيه و تدوين کتاب‌ها و جزوات آموزشي در زمينه مدل‌سازي اقتصادي

ج: طراحي مدل‌هاي متناسب با شرايط اقتصاد کشور براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي

د: رصد پيشرفت‌هاي مدل‌سازي اقتصادي در سطح جهاني جهت انتقال آن به داخل کشور

هـ: بررسي، نقد و جمع‌بندي گزارش‌هاي منتشر شده در مورد آثار سياست‌هاي اقتصادي در سطح خرد و کلان جهت ارائه به نهادهاي سياسگذار در امور اقتصادي

با توجه به نکات فوق، دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق سلام الله علیه، تشکيل «دفتر مدل‌سازي اقتصاد ايران» را در دستور کار خود قرار داد تا از اين طريق بتواند برخي از کاستي‏هاي موجود در اين حوزه را چه در سطح دانشگاه و چه در سطح ملي پوشش دهد.

 

ب) بنياد دانشنامه اقتصاد اسلامی

با وجود پيشرفت‏هايي كه در سال‏هاي اخير در عرصه تحقيقات علوم انساني صورت گرفته است، همچنان شاهد كمبودهايي در زمينه‏هاي پژوهشي اقتصاد اسلامي هستيم. اين كمبودها در يك تقسيم بندي كلي، حداقل از دوناحيه نشأت مي‏گيرند: نارسايي در مديريت نيروي انساني و ناكارآمدي در مديريت دانش مذكور. در رابطه با مورد اخير مي‏توان گفت هنوز درك چندان روشني از حدود پيشرفت و گستره موضوعي اقتصاد اسلامي و نيز احكام متناسب با آن وجود ندارد. اين مسأله علاوه بر آن كه زمينه‏اي براي تشتت موضوعي – مفهومي فراهم آورده است، به تحقيقات و مطالعات تكراري در يك موضوع واحد نيز منجر شده است. اين مسأله ناشي از فقدان آگاهي محققان از مطالعات انجام شده در زمينه موضوع مورد علاقه است. اين قبيل مشكلات علاوه بر آن كه پيش روي محققاني است كه قصد دارند در موضوعي خاص از منظر اسلامي بحث كنند ، به مخاطباني كه درك منسجم و منظمي از مباحث مطروحه ندارند نيز مربوط شده و از همين‏رو نمي‏توانند ارتباط عميقي با موضوع مورد نظر برقرار كنند.

دانش اقتصاد اسلامي كه اكنون در جهان اسلام و حتي فراتر از آن در كشورهاي غيرمسلمان نيز طرفداراني پيدا كرده است، به عنوان دانشي مستقل، نيازمند تعيين دقيق حدود و چارچوب‏ها و نيز تبويب محتواي علمي است كه تاكنون توليد شده است. «دانشنامه اقتصاد اسلامي» با تعريف دقيق مفاهيم و سوابق مدخل‏هاي موجود در اقتصاد اسلامي و نيز شرح مختصر و سرگذشت پژوهشي آن‏ها اين امكان را فراهم مي‏آورد كه محققان از تكرار مكررات پرهيز نموده و از اين طريق به تعميق هرچه بيش‏تر اين دانش كمك نمايند. اين رويكرد به طور مضاعفي مي‏تواند جريان انباشتي توليد علم اقتصاد اسلامي را نيز ياري نموده و از اين رهگذر از پراكندگي تحقيقات بكاهد.

بر اين اساس مي توان ضرورت‏ها و اهداف طرح مورد نظر را در موارد زير خلاصه نمود:

الف: معرفي و تبيين مرز دانش اقتصاد اسلامي

ب: فراهم سازي پايه معرفتي پژوهش‏هاي آتي در اقتصاد اسلامي

ج: دسته بندي و تفكيك موضوعات مورد بررسي در اقتصاد اسلامي

د: تبيين پيشينه تحقيقات و مطالعات انجام گرفته در اقتصاد اسلامي

هـ: پيشگامي و مرجعيت علمي در حوزه اقتصاد اسلامي

از اين رو دانشكده اقتصاد درصدد راه اندازي بنيادي براي تدوين و تاليف دانشنامه‏ اي در اقتصاد اسلامي برآمد

 

7- تفاهم نامه‌ها:

 

1-   بانک صادرات

این تفاهم‏نامه در راستای تدوین نقشه راه آموزشی و پژوهشی بانک منعقد شده است

2- وزارت صنایع

در راستای تقویت تعامل علمی و تحقیقاتی وزارت خانه با دانشگاه‏ها، این تفاهم‏نامه به امضاء آقای دکتر محمدهادی زاهدی‏وفا از دانشکده و آقای دکتر حاتم نماینده وزارت‏خانه مذکور، رسید. امید است با همکاری این دو دستگاه علمی و تعامل مثبت آن‏ها شاهد مواردی همچون تجاری سازی یافته‏های پژوهشی، ارتقاء سطح دانائی بنگاه‏‏های صنعتی و معدنی و سیاستگزاری صنعتی درکشور ، مبتنی بر الزامات دهه عدالت و پیشرفت باشیم.

3- بانک توسعه تعاون شعبه قم

این تفاهم‏نامه، برای طراحی دوره کارشناسی‏ارشد بانکداری اسلامی متناسب با نیازهای بانک توسعه تعاون امضاء شده است. ضمناً اهدافی مانند تشکیل بانک اطلاعاتی آموزشی و پژوهشی در اقتصاد پولی و بانکی را نیز دنبال می‏کند.

 

8- سخنرانی علمی:

1- دکتر علی نصيری‏ اقدم، عضو هيأت علمی جهاد دانشگاهی تهران با موضوع : فضای کسب و کار در اقتصاد ایران

2- دکتر سيد احسان خاندوزی، معاون دفتر بررسیهای اقتصادی  مرکز پژوهش‏های مجلس با موضوع: پيرامون تبار شناسی انديشه اقتصادی در ايران

3- آقای طهماسبي با موضوع: ماليات بر ارزش افزوده

4- دکتر علی صالحآبادی، رياست محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، با موضوع: بورس و جايگاه آن در اقتصاد

5- دکتر الياس نادران، هيأت علمی دانشکده اقتصاد تهران و نماينده محترم مجلس شورای اسلامی با موضوع: گستره پژوهش در اقتصاد بخش عمومی

6- دکتر علی نصيری‏ اقدم، عضو هيأت علمی جهاد دانشگاهی تهران با موضوع : مسأله رقابت‏ در اقتصاد ایران، درس‏هائی برای اجرای اصل 44  قانون اساسی

7- دکتر عبدی با موضوع: تعاون در اقتصاد ایران

 

9- کارگاه‏ها:

1- دوره آموزشی و پژوهشی مدل‏سازی اقتصاد ایران. مدیر دوره: آقای دکتر ایمان حقیقی

2- سلسله نشست‌هاي سير تحول انديشه‌هاي اقتصادي. مدیر کارگاه: آقای دکتر درخشان

3- سلسله نشست‌هاي عدالت اقتصادي. مدیر کارگاه: آقای محمد سلیمانی

4- نشست‌هاي تخصصي اقتصاد رسانه. مدیر کارگاه: آقای حمید آخوندزاده

5-  سلسله نشست‌هاي آشنايي با مباحث عدالت در کتاب الحيات. مدیر طرح: آقای دکتر عاملیان

6- کارگاه پژوهشی اقتصاد نفت و گاز. مدیر کارگاه: آقای دکتر درخشان

7- کارگاه پژوهشی نظریات عقلانیت. مدیر کارگاه: آقای دکتر سعید زیباکلام

10- بازديد علمی:

1- شرکت صنایع ریخته‏ گری ساوه

با همکاری و همراهی مدیر عامل محترم شرکت ، آقای مهندس درمان و مدیر کارخانه ، آقای مهندس غفاری، 15 نفر از دانشجویان

دانشکده دیداری 1 روزه از این کارخانه مجهز داشتند. این بازدید علمی در تاریخ 9/3/1389 انجام گرفت و هدف از آن ، آشنائی دانشجویان درس اقتصاد ایران با مسائل صنعت از نزدیک بود.

2- شرکت کار‏گزاری تدبیرگران فردا

مدیر عامل محترم شرکت، آقای عشقی، به بیان ساختار شرکت، فعالیت‏های اقتصادی آن و چگونگی تعامل با بورس کشور پرداختند. یکی دیگر از قسمت‏های این دیدار که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت نمایش الکترونیکی خرید و فروش سهام بود که به صورت عملی و ملموس انجام داده شد.

3- بانک مرکزی

با موافقت آقای دکتر قضاوی ، معاون محترم اقتصادی بانک، در تاریخ یک شنبه 25/7/1389 تعداد 27 نفر از دانشجویان همراه با معاون پژوهشی دانشکده، عازم بانک شدند. در این دیدار 1 روزه، دانشجویان علاوه بر ساختار این بانک، قوانین آن و نحوه اعمال نظر بر بانک‏های دیگر کشور، با جایگاه آن در قانون هدفمند کردن یارانه‏ ها نیز آشنا شدند.

4- بورس کالای ایران

25 نفر از دانشجویان دانشکده در این بازدید علمی شرکت داشتند. زمان این بازدید، به خاطر وقت کم دانشجویان، کافی نبود اما فرصت مناسبی شد برای شناخت فواید، نحوه عملکرد و جایگاه بورس در اقتصاد ایران. ضمناً بیانات مدیران محترم بخش‏های مختلف بورس کالا،  کمک مؤثری در آشنائی بهتر و بیش‏تر با مفاهیم بنیادی بورس بود. 

5- بازدید از طرح‏ها و مجتمع‏های پتروشیمی در منطقه پارس جنوبی ( عسلویه )

در تاریخ چهارشنبه 8/2/1389 ، 18 نفر از اساتید و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده ، وارد عسلویه شدند . دراین دیدار یک روزه که پس از تماس‏های بسیار، به لطف همکاری آقای مهندس زنوزی و آقای عبادی و همکاران محترمشان ممکن شد، دانشجویان ضمن حضور در سالن کنفرانس و مشاهده فیلمی جالب از مراحل مختلف کار پتروشیمی، از نزدیک با مسائل این صنعت و تأثیر آن در اقتصاد کشور آشنا شدند . همچنین از طرح‏های پتروشیمی منطقه بازدید نمودند.

11- سفرهای علمی اساتید:

1- آقای دکتر مهدی صادقی‏شاهدانی، شرکت در همایش بین المللی انرژی، ایتالیا

2- آقای دکتر داوود منظور، شرکت در همایش بین المللی انرژی، ایتالیا

12- انتشار مجله:

انتشار نشریه دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی شماره 2 به عنوان یکی از افتخارات دانشکده و تلاشی در جهت شناساندن و کاربردی شدن معارف قرآن و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در زمینه اقتصاد که مشتمل بر مقالات ذیل می‏باشد:

1- تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش‏های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص‏سازی نظریه عدالت در اسلام.تألیف: دکتر مهدی صادقی‏ شاهدانی و احمد عاملی

2- ابعاد شناخت ربای جاهلی. تألیف: دکتر مصباحی‏ مقدم و خلیل ‏الله حمدوند

3- مقایسه کارائی عقد قرض‏ الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده‏ها "مطالعه موردی: بانک ملت استان کرمانشاه". تألیف: دکتر کیومرث سهیلی ، دکتر مجتبی الماسی، الهام لرستانی

4-  سنجش و رتبه‏ بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان‏‏های کشور. تألیف: دکتر احمد شعبانی، محمد سلیمانی

5- بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی. تألیف: دکتر حیدر تورانی

6- بررسی چالش‏های مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره. تألیف: نیکو دولتی، ابوالفضل جعفری

7- ساز و کار اثر بخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی. تألیف: ابوالقاسم توحیدی‏ نیا

همه حقوق برای دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد محفوظ است.