گزارش عملکرد سال 90-89

گزارش عملکرد پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد در سال تحصيلي 90-1389

 

در يک نگاه

1) دانشجویان قبول شده در دوره دکتری سال 1390

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه محل پذیرش

1

مهدی احمدی

دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبائي

2

طه رمضاني

دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبائي

3

صادق کریمی

دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبائي

4

مهدي قائمي اصل

دکتری علوم اقتصادي، دانشگاه فردوسي مشهد

5

مرتضي درخشان

دکتری علوم اقتصادي، دانشگاه اصفهان

6

نجفي علمي

دکتري علوم اقتصادي، دانشگاه پيام نور

7

مهدی اخوان

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

8

مهدی ایثاری نیا

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

9

حجت الله برامکي يزدي

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

10

سيد مهدي پاک ذات

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

11

سجاد سیفلو

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

12

علی سیفیان

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

13

احمد کارگر مطلق

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

14

مهدی نعمتی

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلام

15

مهدي نوراحمدي

دکتري مديريت قراردادهاي نفت و گاز، دانشگاه امام صادق عليه السلا

 

2) پایان نامه های دفاع شده در سال تحصيلي90-1389

2-1) کارشناسی ارشد

1. آقاي مهدي حسن نيا، تحليل فقهي- اقتصادي عملکرد بانک هاي ايران در اجراي عقد مضاربه، استاد راهنما: دکتر عوضلو

2-2) دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

عادل پيغامي

تحليل انتقادي نظريه هاي حقيقي پولي و انگيزه هاي بين زماني در موضوع شناسي بهره

آقاي دكتر زاهدي وفا

2

سیدحسن قوامی

انطباق نظریه بازیها(الگوی مدیر-عامل) درعقود مشارکتی (مضاربه، مشارکت مدنی) در نظام بانکداری بدون ربای ایران

آقاي دكتر زاهدي وفا

3

علي باقري

رفتار اقتصادي اوپک و دورنماي تحولات آن

آقای دکتر درخشان

4

منصور اعتصامي

سرمايه اجتماعي، محور پيشنهادي الگوي توسعه اقتصادي اسلامي- ايراني

آيت الله مهدوي کني و آقای دکتر درخشان

 

3) حمایت هاي مالي

3-1) حمایت از پایان نامه های اقتصاد اسلامی توسط معاونت پژوهشی دانشکده

3-1-1) پایان نامه های اقتصاد اسلامی دکتری

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

طغیانی

 

 

2

سمیعی نسب

ارزیابی آثار اقتصادی حقوق مالکیت معادن نفت و گاز مبتني بر نظام های حقوقی متعارف و فقه شيعه

آقاي دكتر زاهدي وفا

3

علوی

 

 

4

توحیدی نیا

موضوع مدل اسلامي-ايراني عدالت بين نسلي در بهره برداري از منابع پايان پذير؛ مطالعه موردي منابع نفت ايران

آقاي دكتر زاهدي وف

3-1-2) پایان نامه های اقتصاد اسلامی کارشناسی ارشد

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما

1

کریمی

 

 

2

حسین متولی

 

 

3

موحدی کیا

 

 

4

سید محسن نیکخواه

 

 

5

مجید عنان پور

 

 

6

محمد تقی نظریان

 

 

7

حسن حقیقی

 

 

8

مصطفی شیخانی

 

 

9

دلیلی

 

 

10

موسی شهبازی

 

 

11

غفورزاده

 

 

12

مجتبی مصون

 

 

13

وحید بیگدلی

 

 

14

عظیم زاده

 

 

3-2) حمایت از مقالات چاپ شده دانشجویان در مجلات علمی پژوهشی و علمی ترویجی توسط معاونت پژوهشی دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

نام مقاله

نوع مجله

نام مجله و شماره مربوطه

1

حسین میسمی

رویکردهای میان رشته ای مالیه اسلامی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

2

مهدی قائمی اصل

رویکردهای میان رشته ای مالیه اسلامی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

3

محمدجواد رضائی

 

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

4

مهدی موحدی

 

ضرورت گفتگوی میان علم اقتصاد و روان شناسی

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

5

مرتضی درخشان

 

ارائه یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته ای

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

6

محمدحسین متقی زاده

ارائه یک مدل مفهومی برای مطالعات میان رشته ای

علمی پژوهشی

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی ش 3

7

حمیدرضا مقصودی

 

سنجش سرمایه اجتماعی استان های کشور

علمی پژوهشی

دانش سیاسی ش12

8

سیدجواد جهرمی

 

سلطه بر نفت جهان

علمی ترویجی

راهبرد یاس - ش 24

9

محسن رضائی

 

سلطه بر نفت جهان

علمی ترویجی

راهبرد یاس - ش 24

10

احسان آقاجانی

درس هائی برای سند چشم انداز

علمی ترویجی

ترویجی راهبرد یاس

ش 22

11

مهدی قائمی اصل

درس هائی برای سند چشم انداز

علمی ترویجی

ترویجی راهبرد یاس

ش 22

12

حسين ميسمي

ماليه تورمي و هدفمندي يارانه ها

همايش ملي

همايش ماليات هاي اسلامي

13

عبدالمحمد کاشيان

بسندگي خمس و زکات در رفع فقر

همايش ملي

همايش ماليات هاي اسلامي

14

محمد جواد رضائي

فدراليسم اقتصادي در اقتصاد اسلامي

همايش ملي

همايش ماليات هاي اسلامي

15

مهدي موحدي بک نظر

فدراليسم اقتصادي در اقتصاد اسلامي

همايش ملي

همايش ماليات هاي اسلام

 

 

4) طرح های پژوهشی

4-1) طرح های پژوهشی در دست انجام

 

ردیف

مدیر طرح

عنوان طرح

1

آقای دکتر زاهدی وفا (همکاری مشترک با وزارت صنایع)

تعيين الگوي بهينه بازتوزيع درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در جهت تامين حداکثر اشتغال صنعتي

2

آقای ایمان حقیقی

دوره آموزشي پژوهشي مدلسازي اقتصاد ايران و تجهيز کارگاه

3

آقای دکتر کامران ندری

تألیف کتاب مدل داده و ستانده

4

آقای سید حسین رضوی پور

ترجمه کتاب فلسفه اقتصاد

5

آقای دکتر لاجوردی

تأليف کتاب لغة الأعلام الاقتصادية

6

آقای دکتر لاجوردی

تأليف کتاب متون اقتصادي به زبان عربي

7

آقای دکتر عادل پیغامی

جمع آوری و تدوین آثار مرحوم آقای دکتر مشکوه

8

آقای مهدی طغیانی

طرح بازنگري در برنامه آموزشي دانشكده معارف اسلامي و اقتصاد

9

آقای دکتر داوود منظور

مدل سازی و حل مسأله در اقتصاد با استفاده از نرم افزارهای محاسباتی

10

آقای دکتر عادل پیغامی

تدوين نظام جامع طبقه بندي موضوعات و مديريت دانش در ادبيات اقتصاد اسلامي.

11

آقای دکتر کامران ندری

تألیف کتاب مدل داده و ستانده

12

آقای دکتر عبدالملکی

تدوینِ ویرایش اولِ دانش نامه اقتصاد اسلامی

13

آقای مرتضی مرتضوی

ارزيابي نظريه عدالت رونالد دورکين (برابري در منابع) ودلالت هاي آن از منظر مستندات اسلامي

14

آقای دکتر شریف زاده

حقوق و اقتصاد در اسلام(مقدمه اي بر تحليل اقتصادي نهادهاي حقوقي اسلامي- با تأکيد بر تاريخ صدر اسلام)

15

آقایان دکتر زاهدی وفا و علی اکبر ناسخیان

تحليل ساختار بازار با تأكيد بر نقش تحولات رنسانس و انقلاب صنعتي

16

آقای سید مصطفی مصطفوی

طرح پژوهشي فقه نفت و گاز

17

مهدی محمدی

طرح ترجمه مجموعه مقالات با عنوان انسان شناسي اقتصادي

18

محمد جواد رضائی

طرح ترجمه مجموعه مقالات با عنوان پيش بينی و تبيين در علم اقتصاد؛ جستاري در روش شناسي علم اقتصاد

19

آقای دکتر زاهدی دوفا

تأليف کتاب کليات فقه و اصول متناسب با رشته معارف اسلامي و اقتصاد

20

آقای دکتر زاهدی وفا

تأليف کتاب فقه الاقتصاد(1)

21

آقای محمد سلیمانی

طرح ترجمه کتاب مقررات گذاري و توسعه

22

آقای محمد جواد نوراحمدی

تحليل رابطه عدالت اقتصادي با حقوق مالکيت در تاريخ انديشه اقتصادي

4-2) طرح های پژوهشی پایان یافته

 

ردیف

مدیر طرح

عنوان طرح

1

آقای دکتر عسگری

شناخت وضعيت موجود اقتصاد اسلامي در ايران و خارج از کشور

2

آقای دکتر صادقی

ترجمه کتاب اقتصاد بازارهاي مالي.

3

آقای ایمان حقیقی

دوره آموزشي پژوهشي مدلسازي اقتصاد ايران و تجهيز کارگاه

4

آقای دکتر شریف زاده

معرفي ظرفيت هاي پژوهش در حقوق و اقتصاد

5

آقای دکتر عسگری

تدوین درسنامه الکترونیکی اقتصاد خرد

6

آقای دکتر عسگری

ترجمه مجموعه مقالات دین و اقتصاد

7

آقای دکتر زاهدی وفا

طرح گستره مباحث فقهي در اقتصاد

8

آقای علی طاهری

ترجمه کتاب اقتصاد انرژي

9

آقای دکتر شعبانی

ترجمه کتاب اقتصاد پول، بانکداري و بازارهاي مالي

 

5) تأسیس نهادهاي وابسته و تجهيز منابع

5-1) دفتر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

دفتر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دانشگاه مستقر در اين دانشکده آغاز بکار کرده است و قصد دارد تا فضاي همکاري بيشتري را در بين دانشکده ها و مديريت پژوهش هاي مرتبط انجام دهد. يکي از برنامه هاي طراحي شده در اين دفتر برگزاري دوره های تحصیلات تکمیلی و دکتری تخصصی رشته های علوم انسانی از میان دانش آموختگان کارشناسی ارشد اقتصاد، فلسفه ، سیاست و حقوق می باشد که مراحل انعقاد قرارداد بین دفتر مذکور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در حال پیگیری می باشد. طرح دیگر در دست اجرای دفتر مذکور برگزاری سلسله نشست های الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می باشد که طبق قرارداد منعقده با مراکز خارج از دانشگاه در سال تحصیلی آتی برگزار خواهد گردید.

5-2) کارگروه قرآن و اقتصاد

با عنایت به پتانسیل علمی موجود در دانشگاه و آشنایی با مباحث قرآنی از سوی اساتید و دانشجویان، ایجاد کارگروهی به منظورعملی ساختن خواسته های مقام معظم رهبری در علوم انسانی-اسلامی متکی به مبانی قرآنی، این کارگروه پی ریزی شده است. فعالیت های مورد نظر برای این کارگروه تهیه نقشه هوایی رشته و حیطه کار، استخراج کلیدواژه های قرآنی، یافتن نقشه قرآنی رشته و یافتن مبانی و ریشه ها و اصول موضوعه رشته براساس آموزه های قرآن می باشد.

5-3) تجهیز اتاق دانشجویان دکتری دانشکده، تعمیرات و بهسازی دفاتر اساتید و نقاشی ساختمان دانشکده

5-4) کميته حمايت از مطالعات اقتصاد اسلامي

به منظور حمايت از دانشجويان دکتري اقتصاد اسلامي و تمرکز يافتن مطالعات و آثار پ‍‍ژوهشي مرتبط با اولويت هاي دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد و در راستاي رسالت دانشگاه امام صادق عليه السلام، کميته حمايت از مطالعات اقتصاد اسلامي برنامه هايي در راستاي اين امر مهم برعهده گرفته است. مهمترين طرح انجام شده در اين کميته حمايت از دانشجويان دکتري ورودي 1389(گرايش اقتصاد اسلامي) مي باشد که به شکل اجراي آيين نامه حمايت از دانشجويان دکتري در قالب پژوهانه صورت گرفته است. شروع اين حمايت از مهر سال 1389 تا شهريور 1390 بوده که به شکل ماهيانه مبلغ شش ميليون ريال به دانشجويان فوق پرداخت شده است.

5-5) دبیرخانه قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دبیرخانه قراردادهای بین المللی نفت و گاز به عنوان متولی اصلی برگزاری دوره دکتر مدیریت قراردادهای نفت و گاز از نهادهای وابسته به دانشکده بوده که در طی سال تحصیلی به فعالیت می پرداخته است.

6) سخنرانی علمی

 1. سخنراني علمي آقاي جوان با موضوع قيمت گذاري گاز طبيعي
 2. سخنراني علمي آقاي عرشي با موضوع مکانيسم فروش نفت خام
 3. سخنراني علمي آقاي دکتر ياوري با موضوع نرخ ارز در اقتصاد ايران
 4. سخنراني علمي دکتر اردهالي استاد دانشگاه ايلنويز امريکا با موضوع کارآفريني در اقتصاد ايران
 5. سخنراني علمي دکتر چشمي با موضوع شرکت هاي دولتي در اقتصاد ايران
 6. سخنراني علمي دکتر جزايري با موضوع آينده توليد غير اوپک
 7. سخنراني علمي آقاي اخوان با موضوع قيمت گذاري سايه
 8. سخنراني علمي آقاي بيک عليزاده با موضوع تاثير بازارهاي مالي بر قيمت نفت خام
 9. سخنراني علمي آقاي اميني فر با موضوع رژيم هاي مالي در نفت
 10. سخنراني علمي آقاي جهانبخش با موضوع
 11. سخنراني علمي آقاي مهدي نعمتي با موضوع سوآپ نفت خام
 12. سخنراني علمي آقاي شيخي با موضوع مدل هاي برنامه ريزي منطقه اي
 13. سخنراني علمي دکتر سبحاني با موضوع دولت در اقتصاد اسلامي
 14. سخنراني علمي آقاي پيله فروش با موضوع بودجه 90 کل کشور
 15. سخنراني علمي دکتر قاسمي با موضوع بودجه و قوه مقننه(2 جلسه)
 16. سخنراني علمي دکتر جمعه پور با موضوع توسعه روستايي
 17. سخنراني علمي دکتر خاکساري با موضوع اقتصاد حمل و نقل
 18. سخنراني علمي آقاي ميثم قاسم نژاد با موضوع سياست هاي تکنولوژي کشور
 19. سخنراني علمي آقاي مخلص الائمه با موضوع فساد در اقتصاد ايران
 20. سخنراني علمي آقاي کردبچه با موضوع بوجه در اقتصاد ايران و سير تحول نظام بودجه ريزي(4 ساعت)
 21. سخنراني علمي دکتر نصيري اقدم با موضوع اقتصاد نهادگرائي(به مدت 6 ساعت)
 22. سخنراني علمي آقاي خاندوزي با موضوع اقتصاد ايران
 23. سخنراني علمي دکتر مردوخي با موضوع برنامه ريزي توسعه(به مدت 6 ساعت)
 24. مجموعه سخنراني هاي علمي دکتر اسدزمان با موضوع اقتصاد اسلامي(به مدت 3 روز)
 25. سخنراني علمي آقاي غرجي با موضوع برنامه پنجم توسعه
 26. سخنراني علمي آقاي قاسمي با موضوع برنامه پنجم توسعه
 27. سخنراني علمي آقاي سامان قاسمي با موضوع سرمايه گذاري خارجي
 28. سخنراني علمي آقاي خاري با موضوع حساب هاي ملي
 29. سخنراني علمي دکتر نصيري اقدم با موضوع اقتصاد نهادگرا و فضاي کسب و کار ايران
 30. سخنراني علمي آقاي صالح آبادي با موضوع بورس و اقتصاد ايران
 31. سخنراني علمي دکتر عبدي با موضوع بخش تعاون در اقتصاد ايران

7) سلسله نشست هاي علمي

ردیف

عنوان سلسله نشست

سخنرانان

1

سلسله نشست هاي عدالت اقتصادي

آقايان دکتر پيغامي، دکتر عالي پناه، دکتر عيوضلو، دکتر اکبري

2

سلسله نشست هاي اقتصاد اسلامي

آقايان دکتر مصباحي مقدم، دکتر عيوضلو، دکتر آهنگران، دکتر الهي، دکتر عبدالمکي و با حضور دکتر درخشان

3

سلسله نشست هاي نظريات عقلانيت

آقای دکتر سعيد زيباکلام

4

سلسله نشست هاي تدوين درسنامه اصول فقه متناسب با نياز رشته معارف اسلامي و اقتصاد

آقایان سميعي نسب و رشيدي

8) توليدات چندرسانه اي

 1. مجموعه آموزشي تصويري دوره مدل سازي
 2. مجموعه تصويري دورس آيات الاحکام اقتصادي حضرت آيت الله مهدوي کني و حضرت آيت الله باقري کني
 3. مجموعه آموزشي تصويري آشنایي با اقتصاد نفت و گاز

9) کارگاه ها

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

1

برگزاري دوره مدل سازي CGE

 

2

کارگاه مقاله نويسي

آقای دکتر لطیفی

3

کارگاه آموزشي MATLAB

آقای نوری

4

کارگاه آموزشي آشنايي با پايگاه هاي اطلاعاتي

آقای رجبی

5

کارگاه آموزشي نرم افزار I think

آقای ترابی

6

کارگاه آموزشي نرم افزار IO

آقای حقیقی

7

کارگاه آموزشي نرم افزارGIS

آقای دکتر احمدآبادی

8

کارگاه آموزشي پنل ديتا

آقای دهنوی

 

 

10) بازديدهای علمی

10-1) بازديد از بورس کالا

25 نفر از دانشجویان دانشکده در این بازدید علمی شرکت داشتند. زمان این بازدید، به خاطر وقت کم دانشجویان، کافی نبود اما فرصت مناسبی شد برای شناخت فواید، نحوه عملکرد و جایگاه بورس در اقتصاد ایران. ضمناً بیانات مدیران محترم بخش های مختلف بورس کالا، کمک مؤثری در آشنائی بهتر و بیش تر با مفاهیم بنیادی بورس بود.

10-2) بازديد از بانک مرکزي

با موافقت آقای دکتر قضاوی ، معاون محترم اقتصادی بانک، در تاریخ یک شنبه 25/7/1389 تعداد 27 نفر از دانشجویان همراه با معاون پژوهشی دانشکده، عازم بانک شدند. در این دیدار يك روزه، دانشجویان علاوه بر ساختار این بانک، قوانین آن و نحوه اعمال نظر بر بانک های دیگر کشور، با ترازنامه بانک مرکزي نیز آشنا شدند.

10-3) بازدید از شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

مدیر عامل محترم شرکت، آقای عشقی، به بیان ساختار شرکت، فعالیت های اقتصادی آن و چگونگی تعامل با بورس کشور پرداختند. یکی دیگر از قسمت های این دیدار که مورد توجه دانشجویان قرار گرفت نمایش الکترونیکی خرید و فروش سهام بود که به صورت عملی و ملموس انجام داده شد.

11) انتشار مجله

شماره دوم و سوم دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامي: دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از افتخارات دانشکده و تلاشی در جهت شناساندن و کاربردی شدن معارف قرآن و اهل بیت عصمت سلام الله علیهم در زمینه اقتصاد منتشر مي شود که شماره دوم مجله مشتمل بر مقالات ذیل می باشد:

 1. تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیربخش های اقتصاد ایران مبتنی بر شاخص سازی نظریه عدالت در اسلام.تألیف: دکتر مهدی صادقی شاهدانی و احمد عاملی
 2. ابعاد شناخت ربای جاهلی. تألیف: دکتر مصباحی مقدم و خلیل الله حمدوند

   

 3. مقایسه کارائی عقد قرض الحسنه و عقود مشارکتی در بانکداری بدون ربا به روش تحلیل پوششی داده ها مطالعه موردی: بانک ملت استان کرمانشاه . تألیف: دکتر کیومرث سهیلی، دکتر مجتبی الماسی، الهام لرستانی
 4. سنجش و رتبه بندی سطح سرمایه اجتماعی در استان های کشور. تألیف: دکتر احمد شعبانی، محمد سلیمانی
 5. بررسی نقش عقلانیت قرآنی در سلامت تصمیمات مدیران و ارائه یک الگوی مفهومی. تألیف: دکتر حیدر تورانی
 6. بررسی چالش های مالیاتی تأمین مالی از طریق اوراق صکوک اجاره. تألیف: نیکو دولتی، ابوالفضل جعفری
 7. ساز و کار اثر بخشی اخلاق در مدیریت پیامدهای جانبی منفی زیست محیطی. تألیف: ابوالقاسم توحیدی نیا.

   

 

شماره سوم مجله نيز مشتمل بر مقالات زير مي باشد:

 1. پول و زمان در نظریه توزیع اقتصاد اسلامی، تالیف دکتر محمد هادی زاهدی وفا و عادل پیغامی
 2. طراحی اوراق وقف، تالیف حجه الاسلام دکتر سید عباس موسویان و داود نصرآبادی
 3. بررسی فقهی-تطبیقی اوراق بلایای طبیعی تالیف سجاد سیفلو
 4. قرارداد آتی و چالش های فقهی آن، تالیف دکتر سید محمد حسینی
 5. تحلیل نظری زکات و بررسی امکان تعمیم دامنه اموال مشمول زکات، تالیف دکتر محمد مهدی عسکری و مهدی اسماعیل پوردره
 6. جستاری پیرامون معیارها و چارچوبهای نظام توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی، تالیف دکتر کامران ندری و وهاب قلیچ
 7. بررسی آیات ربا و احکام آن، تالیف دکتر حسین غفوری چرخابی