انجمن علمی دانشجویی اقتصاد نفت و گاز

بسم الله الرحمن الرحیم

برنامه انجمن علمی اقصاد نفت و گاز تا انتهای ترم اول سال تحصیلی 94-95

 •   سخنرانی عمومی:
 1. برگزاری جلسه عمومی با موضوع معرفی رشته ،اهمیت و فرصتهای پیش رو
 2. سخنرانی علمی با موضوع معرفی و نقد قراردادهای جدید نفتی ایران(IPC)
 3. بررسی ظرفیتها و فرصتهای توافق هسته ای ایران(برجام) در توسعه بخش نفت و گاز ایران
 4. بررسی ابعاد اقتصاد سیاسی نفت در ایران

 

 •  سخنرانی تخصصی( مختص اعضاء رشته):
 1. بررسی و تشریح مسائل و چاشهای پیشروی توسعه فاز های پارس جنوبی و آخرین وضعیت آنها- سخنران مهندس رستم قاسمی
 2. قراردادهای توسعه ای در پارس جنوبی و خلع های قانونی آن در توسعه فازهای پارس جنوبی
 3. بررسی حضور شرکتهای چند ملیتی در صنعت نفت در دوران پسا تحریم و اثرات آن در توسعه نفت و گاز ایران

 

 •  بازدید علمی
 1. بازدید دو روزه از منطقه ویژه اقتصاد پارس جنوبی و عسلویه(مختص دانشجویان دکتری اقتصاد نفت و گاز و رشته مدیریت قراردادها ورودی 93)[1]

 

 •  گروه های مطالعاتی
 1. یکی از مهم ترین اهداف تشکیل گروه های مطالعاتی تخصصی در حوزه مسائل اقتصاد نفت و گاز بوده که باید به فراخور افراد و موضوعات این گروه ها تشکیل شده و برنامه مطالعاتی و تحقیقاتی آنها تدوین شود. در حال حاضر اعضاء اصلی انجمن گروه مطالعاتی تشکیل داده و با راهنمایی دکتر درخشان در حوزه مسائل مربوط به پارس جنوبی مطالعه و پژوهش انجام می دهند.

 

 •  گارگاه های آموزشی

این انجمن قصد دارد با همکاری سایر دفترهای دانشکده مانند دفتر مدل سازی به طراحی کارگاه های آموزشی تخصصی در حوزه اقتصاد نفت و گاز برای مخاطبین عام و خاص بپردازد. امید است تا انتهای ترم تحصیلی جاری طراحی این کارگاه ها با مشورت با اساتید محترم به اتمام برسد.

 

با تشکر

دبیر انجمن علمی اقتصاد نفت و گاز

یاسین فروغی زاده

 

[1] هماهنگی های لازم برای این برنامه انجام شده است.