کاربرگ های پژوهشی

 

کاربرگ حمايت از مقالات  

فرصت هاي مطالعاتي اعضاء هيأت علمي

كاربرگ پيشنهاد اثر پژوهشي-ويژه دانشجويان دکتري
 کاربرگ حمايت از مقالات  کاربرگ درخواست نشر اثر پژوهشي-ترجمه 

كاربرگ درخواست دانشجويان براي شركت در همايش ها

 کاربرگ ضميمه قرار داد  قرارداد طرح پژوهشي دانشجويي 

کاربرگ درخواست شرکت در همايش هاي علمي و پژوهشي

قرار داد همكاري  پرسشنامه طرح هاي پژوهشي

گزارش شرکت در همايش ها و کارگاه هاي علمي و پژوهشي 

قرارداد پژوهشي  قرارداد همکاري با موسسات خارج از دانشگاه 

مدارک لازم جهت شرکت و ارايه مقاله در همايش‌هاي بين المللي

قرارداد ترجمه به فارسي  پرسشنامه اثر مورد ترجمه

كاربرگ درخواست دانشجويان براي شركت در همايش ها

قرارداد چاپ مشترک کتاب  كاربرگ پيشنهاد اثر پژوهشي-ويژه دانشجويان دکتري

کاربرگ گزارش شرکت در همايشها و کارگاههاي علمي و پژوهشي 

   

کاربرگ درخواست شرکت در همايشهاي علمي و پژوهشي

      

برای دسترسی به سایر کاربرگ ها و فرم ها، به منوی آموزش، زیر منوی «معاونت تحصیلات تکمیلی» و بخش «فرم ها و آیین نامه ها» مراجعه فرمایید. (لینک مربوطه)