نشریه دانشجویی «صدر»

نشریه دانشجویی صدر


نشریه صدر، نشریه دانشجویان رشته معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام است. دوره جدید انتشار این نشریه از بهمن 1385 (۲۰۰۷ میلادی) شروع شده است و تا کنون ادامه دارد. هدف این نشریه، تقویت روحیه نشاط دانشجویی و ایجاد فضایی برای دست به قلم شدن دانشجویان و ارائه دیدگاه‌ها و نظرات خود درباره امور صنفی و همچنین امور آموزشی مربوط به دانشکده است.
چند شماره از این نشریه به پیوست ارائه شده به همراه یک عکس برای صفحه این نشریه که در فایل صدر قرار دارد.