گزارش یک

انجمن علمی تازه تأسیس اقتصاد اسلامی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، با اهدافی از قبیل: ایجاد انگیزه و درک ضرورت دستیابی به اقتصاد اسلامی، پرورش تفکر خلّاق جهت دستیابی به توانایی نظریه‌پردازی در اقتصاد اسلامی مبتنی بر استقلال فکری، ارائه یک سیر نظام‌مند مطالعاتی با هدف اشراف به پیش‌نیازهای ضروری برای اندیشه در باب اقتصاد اسلامی و ایجاد تعامل خلّاق میان اعضای حلقه جهت دستیابی به هم‌افزایی‌های فکری، برنامه هایی در دو سطح تعریف نموده است که بدین­منظور در هفته دوم ترم، برای دانشجویان سطح دوم، کارگاهی دو روزه به منظور هماهنگی بیشتر و پیشبرد اهداف مطالعاتی انجمن، بر اساس آثار و نظریات دکتر درخشان در حوزه اقتصاد اسلامی، برگزار گردید.هدف این کلاسها برطرف نمودن نقاط ابهام در نظریه دکتر درخشان و نقد و بررسی این نظریه - که از قبل به مطالعه و مباحثه گذاشته شده بود- بود. از جمله مطالب مورد بحث در این کارگاه، بررسی روش سیستمی در نظریه دکتر درخشان، بررسی و شناخت مفاهیمی همچون منطق استنتاج، منطق استنباط، منطق انطباق، نسبت فقیه و اقتصاددان، چگونگی استفاده از روش سیستمی در هماهنگی بین نظر و عمل در تئوری اقتصادی، مساله اصلی اقتصاد اسلامی از منظر دکتر درخشان و نقد رویکردهای موجود در زمینه اقتصاد اسلامی بود. بر این اساس سه کلاس دو ساعته در دانشگاه امام صادق و با حضور دکتر سید عقیل حسینی و آقای موحدی و دو کلاس در فرهنگستان علوم اسلامی در قم و با حضور اساتید فرهنگستان آقایان معلمی و اشرفی برگزار گردید. علاوه بر این در یک کلاس سه ساعته، 3 نفر از دانشجویان سطح 2 ( آقایان مهدی قاسمی، محمد قائد امینی و علی شهیدی) نظریات خویش را در باب مؤلفه های اصلی اقتصاد اسلامی بیان کردند و دیگر اعضاء به بررسی و نقد این نظریات و انسجام بیشتر آن ها و تاثیر پذیری این نظریات از نظریه دکتر درخشان پرداختند.همچنین نقطه شروع فعالیتهای دانشجویان سطح اول، در روز چهارشنبه با برگزاری یک کلاس جهت آشنایی با معرفی طرح و نقشه راه آن، ضرورت ورود به حوزه نظریه پردازی دراقتصاد اسلامی، مؤلفه های نظریه پردازی، چگونگی مواجهه صحیح و بررسی صحیح نظریات مختلف و همچنین پیش نیازهای ضروری جهت نظریه پردازی، با حضور دکتر سید عقیل حسینی برگزار شد. همچنین در روز پنج شنبه، دو کلاس برای آشنایی بیشتر با مفهوم توسعه و شناخت ماهیت اقتصاد متعارف برای این دانشجویان برگزار گردید.

تاریخ : 1395/09/03 09:44
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •