• دکتر حسن کیائی

 • پست الکترونیک:

  kiaee@isu.ac.ir
 • رتبه علمی:

  استادیار
 • گروه درسی:

  اقتصاد اسلامی
 • رشته تحصیلی:

  اقتصاد مالی - اقتصاد ریاضی
 • دانشکده:

  معارف و اقتصاد اسلامی
 • آدرس محل کار:

  دانشگاه امام صادق (ع)
 • تلفن محل کار:

  02188081404
 • نمابر:

  02188579988
 • آدرس وب سایت:

  http://eco.isu.ac.ir/master-27/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C/