نرم افزار ها

  نرم افزارCAMFAR

  تصمیم گیری در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش یک پروژه، همواره با سوالات زیادی در خصوص ویژگی های پروژه و نتایج اجرای آن همراه است.
  1396/1/6 16:49

  نرم افزارGAMS

  گمز (GAMS) مخفف عبارت General Algebraic Modeling System یا همان «سیستم مدلسازی جبری عمومی» است.
  1396/1/6 16:45

  نرم افزارLISREL

  پردازش و تخلیل درست و علمی داده های تحقیق،‌از اساسی ترین ارکان انجام تحقیق علمی محسوب می شود.
  1396/1/6 16:41

  نرمافزار R

  نرم افزار R محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است.
  1396/1/6 16:40

  نرم افزار Dynare

  نرم افزار Dynare یک پلتفرم نرم افزاری است
  1396/1/6 16:39

  نرم افزار استاتا

  نرم افزار استاتا یک نرم افزار تجزیه و تحلیل آماری است
  1396/1/6 16:36

  نرم افزار OxMetrics

  نرم افزار OxMetrics یکی از نرم افزارهای کاربردی در تحلیل های اقتصادسنجی است.
  1396/1/6 16:34

  نرم افزار مایکروفیت

  نرم افزار مایکروفیت یکی از قوی ترین بسته های نرم افزاری منو محور می باشد.
  1396/1/6 16:32

  نرم افزار Gauss

  استفاده از گاوس (GAUSS) از مدت ها پیش در بسیار از رشته های داده محور (data-driven) ،‌از اقتصاد و مالی گرفته تا فیزیک که نیازمند پردازش داده ها و براورد مدل های پیچیده است، رواج یافته است.
  1396/1/6 16:30

  نرم افزار ایویوز

  نرم افزار ایویوز یکی از نرم افزارهای تخصصی در رشته اقتصاد
  1396/1/6 11:13
10