این دفتر تلاش دارد با فراهم کردن بستری مناسب برای اساتید و دانشجویان دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، با استخراج مبانی قرآنی-روایی، تولید ادبیات اقتصاد اسلامی مبتنی بر معارف و آموزه‌های قرآنی-روایی و نقد مبانی دانش اقتصاد متعارف، گامی اساسی در جهت تولید علم اسلامی برداشته و محصولات خود را به جامعه علمی در سطح ملی و بین المللی عرضه نماید. به همین منظور، دفتر مطالعات قرآن و حدیث دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، فعالیت‌های خود را بر اساس اهداف زیر برنامه‌ریزی و اجرا خواهد نمود.

اهداف کلان دفتر

 • تعریف، ترویج و گسترش سبک زندگی قرآنی با تأکید بر رفتار شناسی اقتصادی در قرآن و حدیث
 • ترویج و گسترش رویکرد مراجعه به قرآن و حدیث در علوم انسانی
 • جهت دهی علمی، تبلیغی و تربیتی با محوریت قرآن و حدیث در راستای نیل به تمدن اسلامی 
 • تبیین جایگاه محوری قرآن در علوم انسانی- اسلامی
 • تبیین، تحلیل و طراحی نظری و ارائه الگوهای قرآن محور
 • شناخت مفهوم، سازوکار، ابعاد و ویژگی‌های قرآن و اقتصاد شناخت مبانی قرآن محور در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام
 • تبیین نظام واره آیات قرآن کریم در راستای فهم جایگاه موضوعات و مسائل اقتصادی

اهداف راهبردی دفتر

 • شناخت و تبیین مبانی علوم انسانی (اقتصاد) در قرآن کریم 
 • آشنایی با مبانی قرآن محور اندیشه‌های امام خمینی رحمه الله علیه و مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی در زمینه اقتصاد
 • شناخت دقیق مبانی دانش اقتصاد متعارف در مکاتب مختلف
 • کسب توانایی در نقد مبانی و ریشه‌های اقتصاد متعارف - با نگاه به مرزهای دانش آن - بر اساس مبانی اسلامی 
 • تقویت سرمایه‌های انسانی توانمند در تعمیق و گسترش اقتصاد اسلامی بر مبنای قرآن و حدیث
 • گفتمان سازی در توسعه دانش قرآن و اقتصاد در دانشگاه امام صادق علیه السلام و سایر دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
 • توسعه دفتر مطالعات قرآن و حدیث بعنوان نهاد مرجع پژوهشی در حوزه قرآن و اقتصاد