دفتر پژوهش‌ها و مطالعات اندیشه‌های اقتصادی به منظور مدیریت مطالعات و پژوهش‌ها در قالب دو گروه پژوهشی فلسفه اقتصاد و سیر اندیشه‌های اقتصادی شکل گرفته است.

گروه پژوهشی فلسفه اقتصاد

وظیفة گروه پژوهشی فلسفة اقتصاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، تلاش در جهت یافتن پاسخی مناسب برای پرسش‌های مطرح در حوزه‌های معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی و حوزه روش‌شناختی است. طبعاً یافتن این پاسخ‌ها نیازمند مداقة مداوم اساتید و پژوهشگران مختلفی در این زمینه است و گروه پژوهشی فلسفة اقتصاد تلاش می‌کند با به کارگیری نیروی بالقوه ای که در میان پژوهشگران حوزه فلسفه و اقتصاد وجود دارد به یکایک این پرسش‌ها پاسخ گوید و زمینه را برای طرح‌ریزی و انکشاف مبنای زندگی اقتصادی که مدنظر دین مبین اسلام است قدم بردارد. لذا این گروه وظایف خود را در قالب‌های زیر انجام می‌دهد:

 1. برگزاری نشست‌های تخصصی فلسفه اقتصاد و فلسفه اقتصاد اسلامی و فلسفه اسلامی و فلسفه غرب و شرق
 2. برگزاری دوره‌های مطالعاتی فلسفه اقتصاد برای پژوهشگران
 3. برگزاری دوره‌های آموزشی فلسفه اقتصاد
 4. انجام و برون سپاری پروژه‌های تحقیقاتی حوزة فلسفه اقتصاد
 5. تألیف کتاب و ترجمه آثار فاخر در حوزه فلسفه اقتصاد
 6. تشکیل حلقه‌های مباحثاتی فلسفه اقتصاد
 7. شناسایی و حمایت از افراد مستعد و در عین حال دغدغه مند در حوزة فلسفه اقتصاد
 8. شناسایی و معرفی مقالات و کتب معتبر در فلسفه اقتصاد
 9. ارائه مشاوره به دانشجویان و پژوهشگران و علاقمندان حوزة فلسفه اقتصاد
 10. ايجاد بانک مقالات و کتب فلسفه اقتصاد
 11. همکاری و نظارت بر عملکرد انجمن علمی دانشجویی دانشکده در حوزة فلسفه اقتصاد

گروه سير انديشه‌هاي اقتصادي

گروه سير انديشه‌هاي اقتصادي بدنبال آن است که در جهت فهم عميق انديشه‌ها و نظريه‌هاي اقتصادي گام بردارد. لازمه اين امر آن است که نظريه‌ها و انديشه‌ها از طريق متون اصلي و دست اول و با توجه به بستر و شرايط زماني (فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي) که آن نظريه و انديشه در آن مطرح شده و تحولات نظري و عملي که در آن حوزه رخ داده است، مورد بررسي قرار گيرد. اين گروه در قالب‌هايي چون گروه‌هاي مباحثاتي، سخنراني علمي، برگزاري سيرهاي مطالعاتي عناوين زير را دنبال خواهد کرد:

 • بررسي کتب و مقالات اساسي و پايه‌اي اقتصاد (همچون ثروت ملل ادام اسميت، نظريه عمومي کينز و ...)
 • بررسي موضوعات و مفاهيم پايه‌اي علم اقتصاد (همچون پول، بهره، زمان، دستمزد، ارزش، سرمايه و ...)
 • بررسي آثار و احوال انديشمندان و اقتصاددانان برجسته و تاثيرگذار (همچون ادام اسميت، ريکاردو، مارکس، کينز، مارشال، جونز و ...)
 • بررسي چارچوب‌ها و انديشه‌هاي مکاتب اقتصادي (همچون کلاسيک‌ها، فيزوکرات‌ها، سوسياليست‌ها و ...)