در حال حاضر دانش اقتصاد اسلامی از ادبیات بسیار وسیعی بهره می‌برد و پژوهش‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته است که بدون آگاهی از آن‌ها هر نوع فعالیت پژوهشی منجر به اشکالات پیش گفته می‌شود. بر همین اساس دو مؤلفه مهم در پیشرفت در حوزه دانش اقتصاد اسلامی عبارت‌اند از : کار جمعی و آگاهی از مرزهای دانش اقتصاد اسلامی.

دفتر پژوهش‌ها و مطالعات اقتصاد اسلامی با نیم نگاهی به آنچه که گفته شد، از سال 1391 (۲۰۱۲ میلادی) به صورت رسمی فعالیت‌های خویش را آغاز کرده است. هدف از شکل گیری این دفتر، انسجام بخشی به فعالیت‌های پژوهشی در حوزه دانش اقتصاد اسلامی و ارائه سیر مطالعاتی منسجم و هدمند در مرزهای اقتصاد اسلامی است. در واقع این دفتر می‌خواهد شرایطی را ایجاد نماید که افراد علاقمند به پژوهش‌ در حوزه اقتصاد اسلامی بدون سردرگمی و با در اختیار داشتن برنامه‌ای دقیق و منسجم بتوانند فعالیت‌های علمی و پژوهشی خویش را آغاز نمایند. جامعه هدف این دفتر در مرحله اول دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه‌السلام و در مرحله دوم دانشجویان اقتصاد دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های اقتصادی هستند. کلیات برنامة این دفتر نسبت به حوزه دانشجویی به شرح زیر است:

  • طرح مطالعاتی اقتصاد اسلامی
  • طرح مطالعاتی اقتصاد اسلامی به دنبال آن است که مجموعه‌ای منسجم و قاعده‌‌مند از تحقیقات و یافته‌های دانشمندان، علما و متفکران در حوزه اقتصاد اسلامی را گردآوری نماید و آن را با سیری مشخص، جهت مطالعه علاقمندان ارائه نماید. شاکله اصلی این طرح شامل موضوع شناسی، بنیان‌های فلسفی و حل مساله است که بر اساس آن، یک سطح مقدماتی، سه سطح عمومی و یک سطح تخصصی شامل ده زیر مجموعه ایجاد شده است.
  • برگزاری کارگاه‌ آموزشی اقتصاد اسلامی 
  • ارائه مشاور به دانشجویان در حوزه اقتصاد اسلامی
  • ایجاد شبکه سراسری آموزش مجازی اقتصاد اسلامی
  • تکمیل بانک مقالات و پژوهش‌های برتر در اقتصاد اسلامی
  • ایجاد شبکه دانش پژوهان اقتصاد اسلامی