دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دانشکده در نظر دارد تا با کمک گرفتن از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان این دانشکده که برخوردار از توانایی‌های پژوهش در حوزه‌های میان رشته‌ای و به طور خاص اقتصاد اسلامی هستند، در جهت پایش پیشرفت اقتصاد کشور، تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در قالب گفتمان اقتصاد مقاومتی استفاده نماید. استخراج و استنباط و پیشنهاد راهبردها و راهکارهای متناسب با نظام اقتصادی اسلام برای اقتصاد کشور را می‌توان بخشی از رسالت دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) دانست. از این رو دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد تا شرح وظایف خود را در سه محور اصلی تعریف نماید.

۱) الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان سندی جامع که هدف و سمت حرکت و شیوه حرکت و نحوه رفتار جامعه را برای تحقق تحول تکاملی جامعه بیان می‌کند، مستلزم بهره‌مندی از نیروهای متخصص در حوزه‌های میان‌رشته‌ای خواهد بود؛ به طور حتم فصل مشترک این حوزه‌های میان‌رشته‌ای برخورداری از مهارت‌های پژوهشی در حوزه‌های دین‌پژوهانه و تولید علم دینی است. تنها با بهره‌مندی از این دانش است که می‌توان در حوزه‌هایی چون اقتصاد اسلامی به استخراج و استنباط سیاست‌های راهبردی کلان اقتصاد ایران در قالب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت حوزه اقتصاد پرداخت.

۲) اقتصاد مقاومتی

در راستای بدست گرفتن ابتکار عمل در مقابله و مواجهه با تهدیدات و تحریم‌های اقتصادی، اولین بار در 16 شهریور سال 1389 بود که مقام معظم رهبری به لزوم ایجاد اقتصاد مقاومتی در کشور اشاره کردند. این کلیدواژه در بیانات بعدی ایشان به عنوان مفهومی مهم که از یک سو در بردارنده آرمان و اهداف اسلامی و از سوی دیگر شامل جهت‌گیری‌ها، تعاملات و راهبردهای ناظر به مسائل و نیازهای بومی کشور بود موضوع تحلیل و تبیین ایشان قرار گرفت. اقتصاد مقاومتی همان پیشرفت اسلامی اقتصاد کشور با قید مقابله همیشگی با جبهه کفر و استکبار است. از این رو می‌توان مدعی شد که مبانی اقتصاد مقاومتی همان مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است. این مبانی باید همان مبانی اسلامی نظام اقتصادی کشور باشد.

۳) اقتصاد ایران

یکی از وظایف این دفتر، شناخت مختصات و مشخصه‌های اصلی اقتصادی کشور در تمام بخش‌ها و بازارها و سیاست‌های کلان کشور خواهد بود. تنها با شناخت بهتر اقتصاد کشور است که می‌توان خود را برای ارائه راهکارها و راهبردها در عرصه اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت آماده ساخت.

برنامه‌های دفتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

  • تعریف محورهای پژوهشی در سه محور فوق
  • تلاش در جهت کسب حمایت پژوهشی در سه محور فوق
  • تشکیل حلقه‌های فکری و کارگروه‌های مطالعاتی و پژوهشی در سه محور فوق
  • تلخیص کتب و مقالات مهم در سه محور فوق
  • فراخوان دوم پژوهش در عرصه الگو
  • فراخوان مقالات دانشجویی در عرصه الگو
  • ارائه سخنرانی و مناظره پیرامون اولویت‌های اقتصادی ایران