انتصاب رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

دکتر مهدی صادقی در طی حکمی از سوی دکتر محمدسعید مهدوی کنی برای مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه منصوب شد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •