مستند راهبرد اقتصاد مقاومتی

منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد مقاومتی فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل و بصره چنان که مقاوت برای دفع موانع پیشرو و کوشش در مسیر حرکت و پیشرفت تعریف می شود)

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 2
  •  
  •