رشته اقتصاد نفت‌وگاز

با توجه به اهمیت مباحث اقتصادی و حقوقی حوزه نفت‌وگاز برای کشورمان، این رشته در دو گرایش حقوق و قراردهای نفت‌وگاز و بازارها و مالیه نفت‌وگاز توسط شورای دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد برای مقطع دکتری، تهیه و تنظیم و بر اساس مصوبه جلسه ۱۹۷ شورای دانشگاه امام صادق (ع) از سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی) با تصویب شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم راه‌اندازی شد. دانشجویان می‌بایست یکی از دو گرایش مذکور را انتخاب نمایند. دروس اصلی و مشترک این رشته عبارت‌اند از:
    اقتصاد خرد پیشرفته
    اقتصاد کلان پیشرفته
    اقتصاد پیشرفته نفت‌وگاز
اما دروس تخصصی مربوط به گرایش حقوق و قراردادهای نفت‌وگاز عبارت‌اند از:
    حقوق بین‌الملل نفت‌وگاز
    حقوق قراردادهای پیشرفته نفت‌وگاز
    خصوصی‌سازی و مقررات در صنایع نفت‌وگاز
در نهایت دروس تخصصی گرایش بازارها و مالیه نفت وگاز نیز عبارت‌اند از:
    بانکداری و بیمه در نفت‌وگاز
    قیمت‌گذاری نفت‌وگاز
    سیاست‌های تجاری و بازارهای بین‌المللی نفت‌وگاز