رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت‌وگاز

با توجه به اهمیت جایگاه قراردادهای بین‌المللی نفت‌وگاز در تعامل کشور با شرکت‌های خارجی مختلف جهت بهره‌برداری از میادین مختلف نفت و گاز، این رشته در بهمن‌ماه ۱۳۸۸ (۲۰۱۰ میلادی) در شورای برنامه‌ریزی آموزش عالیِ وزارت علوم به تصویب رسید. دروس تخصصی این رشته در دو دسته حقوق و قراردادهای نفت‌وگاز و بازارها و مالیه نفت‌وگاز ارائه می‌شود که اخذ واحدهای هر دو تخصص الزامی است. این رشته بصورت مطالعات میان‌رشته‌ای و مرتبط با دروس حقوق، اقتصاد و مدیریت مالی و مهندسی مربوط به نفت‌وگاز می‌باشد. دروس اصلی این رشته عبارت‌اند از:
    اقتصاد پیشرفته نفت‌وگاز
    حقوق بین‌الملل نفت‌وگاز
    مبانی فلسفی تئوری‌های سازمان و مدیریت
    نظریه‌های رفتار سازمانی و منابع انسانی
اما دروس تخصصی حوزه «حقوق و قراردادهای نفت‌وگاز» در این دوره عبارت‌اند از:
    قراردادهای بالادستی نفت‌وگاز
    قراردادهای پایین‌دستی نفت‌وگاز و پتروشیمی
    مدیریت دعاوی و اختلافات در قراردادهای نفت‌وگاز
و دروس تخصصی حوزه «بازارها و مالیه نفت‌وگاز» عبارت‌اند از:
    مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت‌وگاز
    بازارهای بین‌المللی و قیمت‌گذاری در نفت‌وگاز
تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های نفت‌وگاز