معرفی رشته علوم اقتصادی

دوره دكتری علوم اقتصادی
با توجه به اهداف نظام جمهوري اسلامي ايران و اصول قانون اساسي که در آن استقلال و رفاه اقتصادي طبقات محروم مورد توجه و تاکيد قرار گرفته است، آموزش و پژوهش سازمان يافته و متمر در زمينه هاي مختلف مسائل اقتصادي ضروري به نظر مي رسد.
از اين رو ايجاد دوره هاي تحصيلات تکميل دکترا مي تواند در هر چه شکوفاتر شدن انقلاب اسلامي در بعد اقتصادي و پياده شدن اصول اقتصاد اصالمي مؤثر باشد.
اهداف
هدف از ایجاد دوره دكتری در رشته علوم اقتصادی با توجه به نیازهای جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
• تربیت كادر علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی
• تربیت پژوهشگران كارآمد برای برنامه‌ریزی اقتصادی كشور
• انجام تحقیقات و مطالعات مستمر در زمینه اقتصاد اسلامی در ابعاد علمی و تجربی در جهت هدایت فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی به سمت اهداف نظام اسلامی
• پیشبرد مرزهای دانش اقتصادی در زمینه‌های نظری و كاربردی به منظور دستیابی به استقلال علمی و خوداتكایی اقتصادی
آينده شغلي
طول دوره و شكل نظام آموزشی
دوره دكتری رشته علوم اقتصادی ناپیوسته است و دانشجویان آن از طریق آزمون سراسري انتخاب مي‌شوند. این دوره دارای دو بخش آموزشی و پژوهشی است. مدت تحصیل در مقطع دكتری علوم اقتصادی حداقل چهارسال و نیم معادل نه نیمسال تحصیلی و حداكثر شش سال معادل دوازده نیمسال تحصیلی است كه حداكثر مدت مجاز برای اتمام بخش آموزشی پنج نیمسال تحصیلی معادل دو سال ونیم است. هر دانشجو پس از گذرانیدن دروس مشترك و گرایش‌های اصلی و فرعی می‌بایست در امتحان جامع كه به صورت كتبی و شفاهی بوده و از مباحث زیر به عمل می‌آید شركت نماید: الف) نظریه‌های اقتصاد خرد و كلان؛ ب) دروس مربوط به دو گرایش اصلی و فرعی منتخب دانشجو. در بخش پژوهشی نیز عمده كار دانشجو پژوهش پیرامون مسایل و مشكلات اقتصادی و تدوین رساله است.
واحد های درسی و گرایش‌های دوره
هر دانشجو می‌بایست حداكثر 16 واحد دروس پیش نیاز كه شامل فقه، اصول، زبان و ریاضیات است، بگذراند. سپس دروس اصلی اقتصاد خرد و اقتصاد كلان را به اتمام برساند و دو گرایش اصلی و فرعی از میان گرایش‌های موجود دانشكده را انتخاب می‌نماید. از جمله گرایش‌هایی كه تاكنون در دانشكده ارائه شده می‌توان به اقتصاد اسلامي، اقتصاد ریاضی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالي، اقتصاد منابع، اقتصاد بین الملل، اقتصاد توسعه و انديشه‌هاي اقتصادي اشاره كرد.
معرفي دروس عمومي و اختصاصي و سرفصل هاي تصويبي و منابع مطالعاتي طبق تصويبيه وزارت علوم

شماره درس

نام درس

تعداد واحد

001

زبان تخصصي

3 تا 6 واحد

002

احتمال و استنباط آماري

3

003

اقتصاد سنجي کاربردي

3

جمع

 

9 تا 15 واحد

براي آندسته از دانشجويان دوره دکترا که دروس فوق را در دوره کارشناسي ارشد نداشته و يا وقفه طولاني بين دوره هاي تحصيلات تکميلي آنها بوده به تشخيص استاد راهنما و شوراي تحصيلات تکميلي موظف به گذراندن ( با گذراندن مجدد) دروس فوق يا دروس ديگر از دوره کارشناسي ارشد به صورت پيشنياز برنامه مي باشند.
تعداد کل واحدهاي درسي دوره دکتراي علوم اقتصادي

رديف

گروه درس

تعداد واحد

1

دروس مشترک

9

2

گرايش اصلي

9

3

دوگرايش فرعي

12

4

رساله

 

جمع

20

 

دروس مشترک

 

شماره

نام درس

واحد

ساعت

پيشنياز

جمع

نظري

عملي

701

اقتصاد خرد پيشرفته

3

51

51

 

 

702

اقتصاد کلان پيشرفته

3

51

51

 

 

703

موضوعات انتخابي در اقتصاد

3

51

51

 

 

جمع

9

153

153

 

 

 

براي بررسي و ديدن دروسذ گرايشي کليک کنيد.
شرايط پذيرش دانشجو در رشته دکتري علوم اقتصادي
شرایط پذیرش دانشجو و ورود به دوره دكتری علوم اقتصادی
• دارا بودن مدرك كارشناسی ارشد پیوسته یا ناپیوسته علوم اقتصادی از دانشگاه‌های معتبر داخل و یا خارج از كشور كه به تایید وزرات علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
• دارا بودن حداقل معدل 75 از 100 در دوره كارشناسی ارشد.
• ج ـ قبولی در آزمون ورودی كه شامل: 1ـ آزمون عمومی كه شامل مباحث فقه و اصول فقه، قواعد عربي، تفسير قرآن و اصول عقايد است. 2ـ آزمون اختصاصی(سازمان سنجش) كه شامل دروس تخصصی دو دوره كارشناسی و كارشناسی ارشد علوم اقتصادی است. این آزمون در دو بخش صورت می‌گیرد: بخش اول: شامل مباحث اقتصاد خرد و كلان، ریاضیات، آمار، اقتصادسنجی بخش دوم: زبان خارجه (انگلیسی، آلمانی یا فرانسه)، استعداد تحصيلي و تحليل مسائل اقتصادي ايران و جهان 3- مصاحبه حضوری