معرفی انجمن

باسمه تعالي

انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و اقتصاد

اموزش با فرهنگ پژوهش

 1. آموزشی: دوره های مختلف آموزشی ( زبان انگلیسی و نرم افزار های مختلف)، ارائه مشاوره های آموزشی ( معرفی کتب ، اساتید،ارزیابی و مشاوره های تحصیلی)
 2. پژوهشی : کلیه فعالیت ها در باب مجلات و مقالات ، مصاحبه ها ، تعریف پروژه ها و کار با اساتید
 3. فرهنگی: : همایش ها ، نشست ها ، معرفی گرایش ها ، کتب، مجلات در خارج از دانشگاه و اردو های تفریحی

برنامه بلند مدت :

راه اندازی یک سیستم ایجاد انگیزه برای جذب دانشجویان به سمت فعالیت های پژوهشی که با توجه به الویت بندی آنان نسبت به کد های ورودی آن ها انجام می شود . به این معنا که سعی می شود که با ترغیب کردن دانشجویان با کد های پایین تر به سمت فعالیت های پژوهشی فعالیت های ابتدایی پژوهشی و اصول تحقیق را به آن ها آموزش داده و کارهای مقدماتی تر را به ان ها بسپاریم . البته از استعداد یابی نیز غافل نیستیم و اگر دانشجویی دارای ظرفیت بالاتری بود الزامی وجود ندارد که فقط در فعالیت های ابتدایی همکاری کند و او را در همکاری های پیشرفته تر هم به کار گیری می کنیم . در کنار این برای دانشجویان با کد های بالاتر که بیش از پیش برای ساختن یک رزومه مناسب و آمادگی برای تهیه پایان نامه نیاز به تمرینات و فعالیت هایی پیش ازآن را دارند ، آن ها را نیز در پروژه های موجود به کارگیری می کنیم و تا برای مراحل سنگین تر پژوهشی مانند مقالات در سطوح علمی بالا و نوشتن پایان نامه ها آماده تر شوند.

کوتاه مدت:

شبکه سازی و انتخاب نماینده هایی در کد های مختلف اقتصاد و به منظور هماهنگی با آن ها و آشنایی آن ها بافعالیت هایی که در انجمن قرار است ، صورت پذیرد یک اردوی زیارتی سیاحتی را تدارک ببینم . در نتیجه یک شبکه تبلیغی را برای تربیت افراد برای نسل های آینده انجمن و داشتن افراد فعال و رابط های های بین کدی در کد های مختلف دانشگاه را بوجود آورده ایم که به گونه ای از اقدامات جانشین پروری نیز می باشد.

برنامه های عملیاتی اختصاصی برای هر کد

اين دفتر به دنبال آن است که با استفاده از سياستگذاري و راهبري انجمن علمي دانشجويان اقتصاد، در سال جاري برنامه هاي زير را پياده نمايد. البته برخي مسائل اجرايي در مورد برخي از برنامهها وجود دارد که رفع آنها پيشنياز تحقق اين برنامه است:

  1. برنامهها براي دانشجويان سال اول (ورودي 94)
   1. برگزاي حداقل سه جلسه آشنايي با مختصات علم اقتصاد در ترم اول
   2. خوانش متون لاتين (انگليسي) در قالب کارگاههاي ماهانه با استفاده از دانشجويان برتر وروديهاي بالاتر
   3. کمک به پياده سازي طرح هادي از طريق تشکيل گروههاي مباحثاتي و انتخاب کمک استاد براي درس کليات اقتصاد
   4. آموزش مقدماتي نرم افزار متلب در زمان ارائه درس رياضي (2)
  2. برنامهها براي دانشجويان سال دوم (ورودي 93)
   1. برگزاري کلاسهاي حل تمرين اقتصاد خرد و کلان با استفاده از دانشجويان برتر ورودي هاي قبل
   2. تقويت مهارت متن خواني لاتين
   3. برگزاري سلسله جلسات اقتصاد کلان ايران همراه با مباحث درس اقتصاد کلان (هر ترم سه جلسه)
   4. تشکيل گروههاي مباحثه روايات اقتصادي (از روي کتب معتبر مثل اصول کافي و ...)
  3. برنامهها براي دانشجويان سال سوم (ورودي 92)
   1. کارگاه مقاله نويسي و آشنايي با نرمافزار CITAVI
   2. برگزاري کلاس کمکي براي درس بخش عمومي تحت نظر اساتيد مربوطه
   3. برگزاري کلاس آموزش نرم افزار SPSS همزمان با درس آمار (2)
   4. برگزاري سه جلسه براي جريان شناسي اقتصاد ايران با تاکيد بر مباحث روش شناختي (هماهنگ با درس روش تحقيق (1))
   5. کمک به معاونت پژوهشي براي پياده سازي طرح مطالعات اقتصاد اسلامي
  4. برنامهها براي دانشجويان سال چهارم (ورودي 91)
   1. بازديد عللمي از يکي از نهادهاي پولي يا مالي (بانک مرکزي، بيمه مرکزي، بورس يا ...) همراستا با درس پول و بانکداري
   2. برگزاري 4 جلسه در حوزه علوم اسلامي انساني در زمان ارائه درس اقتصاد اسلامي
   3. کارگاه آشنايي با نرم افزار E-VIEWS در زمان ارائه درس اقتصاد سنجي
   4. کلاس کمکی برای اقتصاد سنجی
  5. برنامهها براي دانشجويان سال پنجم (ورودي 90)
   1. کلاس نرم افزار داده-ستانده همزمان با ارائه درس اقتصاد برنامهريزي
   2. کارگاه آشنايي با جريانات مارکسيستي همزمان با درس نظام هاي اقتصادي
   3. برگزاري جلسات سخنراني آشنايي با اقتصاد نهادگرايي همزمان با درس نظام هاي اقتصادي
   4. کلاس کمکی ریاضیات ۳

 

  1. برنامهها براي دانشجويان سال ششم (ورودي 89)
   1. کارگاه پايان نامه نويسي
   2. کارگاه نگارش مقاله به زبان انگليسي
   3. کلاس های تقویتی برای ازمون دکتری

 

برنامه های مشترک با ساير واحدهاي دانشکده

ارتباط و همکاری با دانشجویان دکتری در دفاتر و انجمن علمی های دیگر دانشکده

ازتباط و همکاری با سایر نهاد های علمی و فرهنگی دانشگاه

اسیب شناسی نیاز و انیگیزه های دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

ارتباط با ‌مؤسسات و نهاد های بیرون از دانشگاه

مناظره های دانشجویی در بین دانشجویان قوی

کرسی های ازاد اندیشی با هماهنگی مرکز تحقیقات دانشگاه

مسابقه ی مقالات دانشجویی با معرفی مقالات برتر

دوره و سمینار های تخصصی دانشجویی با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه

همکاری با دفترهدایات تحصیلی برای فعال کردن دانشجویان های فعال

ایجاد دفاتر تحصصی دانشجویی

چاپ کتاب و جزوات نوشته شده توسط دانشجویان

مناظره و بحث اقتصاد اسلامی بین اساتید مطرح خود دانشکده

ایجاد انجمن های علمی قدرتمند و اتصال دانش آموختگان توانا به دانشگاه

برگزاری سلسله جلسات معرفی گرایش ها

کارگاه و جلسات مربوط به رشته های جدید اقتصاد(رفتاری٬ شناختی٬سیاسی)

بر گزاری مسابقات ورزشی برای رشته ی معارف اسلامی واقتصاد

انتشار فصل نامه نشریه ی صدر