معرفی معاونت

گزارش فعالیت های معاونت آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد

برنامه هاي گذشته:
با تایید خداوند متعال در طول 4 سال گذشته علاوه بر مدیریت مسایل جاری حوزه آموزش و رسیدگی به مشکلات و درخواست های روزمره دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد پیوسته، اقدامات زیر به انجام رسیده است:
 
1-    ارتقای کمی و کیفی دانشجویان ورودی دانشکده در مقطع کارشناسی: به گونه ای که تعداد دانشجویان ورودی سال های 1391 تا 1393 به طور متوسط به ساليانه 30 نفر افزایش یافته (نزديک به دو برابر متوسط سال¬هاي قبل) و از جهت کیفی نیز بهبود نسبی را شاهد بوده ایم.
2-    بومی سازی اساتید دروس ریاضیات و آمار و کاهش تکیه مستمر دانشکده به اساتید مدعو در این دروس.
3-    بومي سازي تدريس کليه دروس دانشکده در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته.
4-    نظارت مستمر بر وضعیت علمی دانشجویان سال های آغازین دوره کارشناسی با همکاری دانشجویان دکتری و اساتيد راهنما.
5-    ارتقای استانداردهای آموزشی دانشکده به ویژه در دروس محوری کلیات اقتصاد، ریاضیات، اقتصاد کلان و همسان سازی آن با استانداردهای جهانی همزمان با نظارت بر کیفیت آموزش سایر دروس.
6-    پيگيري طرح بازنگري برنامه درسي دانشکده در مقطع کارشناسي ارشد پيوسته.
7-    جهت دهي دروس موضوعات انتخابي گروه معارف اسلامي دانشگاه در راستاي اقتصاد اسلامي.
8-    اجراي گرایش های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد در 9 گرايش شامل: 
•    اقتصاد اسلامی
•    تعلیم و تربیت در اقتصاد اسلامي
•    مالیات های اسلامی 
•    اقتصاد جهان اسلام
•    اقتصاد مالی
•    اقتصاد بخش عمومی
•    اقتصاد منطقه ای
•    اقتصاد انرژی 
•    اقتصاد پولي
•    فلسفه و حقوق در اقتصاد
با تکیه حداکثری بر توان بومی دانشکده و دانشگاه.


مهم ترين برنامه هاي آتي:
1)    بازنگري برنامه درسي رشته معارف اسلامي و اقتصاد در مقطع کارشناسي ارشد.
2)    جهت دهي دروس موضوعات انتخابي گروه معارف اسلامي دانشگاه در راستاي اقتصاد اسلامي.
3)    ارتقای کمی و کیفی دانشجویان ورودی دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد پيوسته
4)    تداوم برنامه راهنمايي تحصيلي دانشجويان و نظارت بر وضعيت آموزشي آنان